МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.

Метою (ціллю) Організації є захист прав і свобод громадян, задоволення суспільних інтересів через неформальну освіту та культурно-мистецьку діяльність.

Напрямками діяльності Організації є:

  • Навчання та надання інформаційної, консультативної та технічної допомоги організаціям громадянського суспільства.
  • Поширення знань та кращих практик задля розвитку місцевого самоврядування. Підтримка і популяризація ідеї сталого розвитку та екологічного проектування в місцевих громадах.
  • Сприяння органам влади в реформуванні житлово-комунальної сфери, енергетичної та видобувної галузей, органів державної влади та місцевого самоврядування та надання консультативної допомоги з цих питань.
  • Освіта дорослих, проведення освітніх курсів, семінарів, тренінгів тощо.
  • Соціальна театральна діяльність.
  • Громадський контроль та представництво громадських інтересів.
  • Вивчення громадської думки, опитування та соціологічні дослідження.
  • Виконання програм, пов’язаних із підвищенням соціального, економічного та правового статусу громадян з вразливих груп.
  • Збір, розподіл та використання добровільних пожертвувань і внесків фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій; міжнародної технічної допомоги.

Наш статут ви можете знайти тут