Суспільна
Служба
України
полтавська філія

Суспільна
Служба
України
полтавська філія

 

Твір на тему…

Якби у недалекому майбутньому я став президентом, з чого б розпочав реформи в тій галузі, специфіку якої зараз намагаюся вивчити у виші? Мабуть, такі думки приходять у наші голови нечасто. Життя минає в щоденних клопотах, ставить перед нами нові завдання, та й чи варто витрачати час у молоді роки на подібні роздуми? А думати про реформи справа уряду, президента, від нас мало що залежить.
Швидко спливають студентські роки, і ось ти вже працюєш, якщо поталанило знайти роботу за фахом, згадуючи відоме: «Забудьте все, чому вас учили в школі».
Можна не замислюватися і далі, слідуючи за усталеними стереотипами, лаючи далеку абстрактну владу, в душі боячись справжніх змін.
Ми залишимо нащадкам той світ, який створили самі, і це стосується кожного.
Пригадується відомий вислів Поля Валері: «Критикуючи – пропонуй, пропонуючи – дій». Намагаючись осмислити сутність процесів, що відбуваються у навколишньому житті, усві-домлюючи свою причетність до них, формуючи і висловлюючи свою думку, ти вже починаєш діяти. І навіть, якщо здається, що твій голос ніхто не чує, ти вже змінюєш світ, починаючи з самого себе.

…щоб я змінила в органах нотаріату?

Працюючи в Державній нота-ріальній конторі міста Полтави, я неодноразово стикалася з пи-таннями і проблемами, які спонукають до роздумів.
Нотаріуси – представники держави і саме держава повинна турбуватися про забезпечення нормальних умов їхньої роботи. Я розумію, що так кажуть всі, хто працює від імені держави, на користь держави, в державних установах. Але… оцінюючи си-туацію, яка склалася сьогодні, слід зазначити, що деякі райони Полтавської області і, я впевнена, не тільки Полтавської взагалі не мають нотаріусів, нотаріуси міст їздять до віддалених сіль-ських районів, і лиш тоді, один раз на тиждень, вчиняють нотаріальні дії.

Читати повністю…

І в органах прокуратури…

Я – майбутній юрист. Свідомо обравши цей шлях, я розуміла, що ані навчання, ані майбутня праця не буде легкою. Хоча більшість моїх знань, як то кажуть, «з підручника», та на сьогодні я вже маю певний практичний досвід щодо роботи прокуратури, виконавчої служби тощо. Як і кожна цілісна система, прокуратура час від часу зазнає змін.
Як відомо, наша держава взяла курс на європейську інтеграцію, що тягне за собою виконання нею певних зобо-в’язань. Так при вступі до Ради Європи наша держава зобов’язується змінити роль і функцію прокуратури шляхом перетворення її в орган, що відповідатиме принципам цієї міжнародної організації.
Задля досягнення цієї мети була розроблена Концепція реформування прокуратури України, яка стала початком змін. Результатом цих перетворень стало розширення функцій прокуратури у сфері захисту прав і свобод громадян, нагляд за додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також недопущення узурпації влади та впливу на Генерального прокурора України з боку Президента України, зокрема при його звільненні його з посади (на сьогодні він призначається і звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України) тощо.

Читати повністю…

« Нові записи