Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

І в органах прокуратури…

Я – майбутній юрист. Свідомо обравши цей шлях, я розуміла, що ані навчання, ані майбутня праця не буде легкою. Хоча більшість моїх знань, як то кажуть, «з підручника», та на сьогодні я вже маю певний практичний досвід щодо роботи прокуратури, виконавчої служби тощо. Як і кожна цілісна система, прокуратура час від часу зазнає змін.
Як відомо, наша держава взяла курс на європейську інтеграцію, що тягне за собою виконання нею певних зобо-в’язань. Так при вступі до Ради Європи наша держава зобов’язується змінити роль і функцію прокуратури шляхом перетворення її в орган, що відповідатиме принципам цієї міжнародної організації.
Задля досягнення цієї мети була розроблена Концепція реформування прокуратури України, яка стала початком змін. Результатом цих перетворень стало розширення функцій прокуратури у сфері захисту прав і свобод громадян, нагляд за додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також недопущення узурпації влади та впливу на Генерального прокурора України з боку Президента України, зокрема при його звільненні його з посади (на сьогодні він призначається і звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України) тощо.
Розроблена законодавцем нормативна база відповідає потребам сьогодення. Проте механізм реалізації положень, які закріплені в нормативно-правових актах ще не розроблений. Це передусім стосується матеріально-технічного забезпечення. Хоча законодавчо закріплено незалежність і само-стійність прокуратури, проте має місце вплив на її діяльність ззовні.
Певного вдосконалення та-кож потребує кадрова політика. «Болючим» залишається питання підвищення соціального і матеріального благополуччя рядових працівників прокуратури та пошук механізмів боротьби з корупцією.
Реформування прокуратури повинно бути складовою частиною державно-правової реформи в Україні з урахуванням реальних умов життя. Зміни, де б вони не відбувалися – це запорука розвитку.

Ольга Куришко: студентка 5 курсу інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Харківської Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *