Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

МІЖНАРОДНІ ДНІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Європейський Союз – Україна: освіта дорослих

Європейський Союз – Україна: освіта дорослих

4-6 листопада 2014 року в Києві відбувся Форум "Європейський Союз – Україна: освіта дорослих".

В роботі Форуму взяли участь:

Максим Стріха,  заступник Міністра  освіти і науки України, громадський та політичний діяч, доктор фізико-математичних наук.

Аніта Якобсоне – регіональний директор Представництва DVV International в Україні, Білорусі, Молдові, доктор філософії

Василь Кремень – Президент Національної академії педагогічних наук України, Президент Товариства «Знання» України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України і НАПН України

Лілія Гриневич – Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Беттіна Бранд – референт DVV International країн Східного сусідства

 

Під час пленарного засідання  з доповідями та презентаціями виступили  

Глобальні проблеми сучасної освіти дорослих

Тадеуш Александер – професор Краківської академії імені Анджея Монджевського (відділ психології і наук гуманістичних), професор звичайний, доктор хабілітований (Республіка Польща)

Роль освіти дорослих у процесі демократизації у посттоталітарних суспільствах. Перспектива для України

Європейський Союз – Україна: освіта дорослих

Тетяна Клоуберт – доцент кафедри педагогіки для дорослих університету Аугсбург, доктор філософії (Федеративна Республіка Німеччина)

Система визнання неформального навчання у контексті трудової міграції

Сергій Савчук – національний координатор Міжнародної організації праці в Україні

Освіта дорослих у сучасному науковому дискурсі України: проблеми, тенденції, перспективи розвитку

Лариса Лук’янова – завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Післядипломна освіта у контексті вирішення кадрової проблеми в Україні

Віктор Олійник – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Підвищення ефективності системи професійного навчання безробітних громадян як чинник продуктивної зайнятості

Юрій Маршавін – перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор економічних наук, доцент

Європейський Союз – Україна: освіта дорослих

Освіта дорослих – ефективний інструмент повернення у суспільство

Роман Дрозд – керівник пенітенціарного напряму Благодійної організації «Світло надії», м. Полтава

Система роботи Бучанського центру освіти дорослих «Логос»

Оксана Сімороз – керівник проектів Громадської організації «Поклик поколінь», м. Буча, Київська обл.

Усна історія від учасників подій як альтернатива політичним підручникам з новітньої історії України

Ганна Киященко – керівник Громадської організації «Полтавська філія Суспільної служби України», м. Полтава

Освітні ініціативи для розвитку села. Історії успішних практик сільських центрів освіти дорослих у Сколівському районі Львівської області

Європейський Союз – Україна: освіта дорослих

Мирослава Багрінець – керівник Громадської організації «Імпульс», м. Сколе, Львівська обл.

Модерувала пленарне засідання Нелля Ничкало – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

 Продовжився форум роботою в секціях з наступних тем.

СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ І ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В ПРОГРАМАХ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

ПОТРЕБИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЗМІСТ, ФОРМИ, ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ, РЕСУРСИ

ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕСУРС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНА ПІСЛЯ МАЙДАНУ – ПРЕВЕНЦІЯ КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ