Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

Перспективи видобування вуглеводнів та сталого розвитку громади на Полтавщині

Полтавська філія Суспільної Служби України – Полтавське відділення УкрДГРІ – Спілка жінок “Чураївна”
за підтримки
Полтавської обласної Ради – Полтавської обласної державної адміністрації

Регіональна науково-практична конференція
“Перспективи видобування вуглеводнів
та сталого розвитку громади на Полтавщині”

24-26 вересня 2009 року м.Полтава

Оркомітет конференції

Кіященко Г.В. депутат Полтавської міської Ради, експерт в області державної політики.
Зезекало І.Г. заступник директора з наукової роботи Полтавського відділення УкрДГРІ.
Курілко В.О. голова Громадської колегії при голові Полтавської ОДА.

Мета проведення конференції

Залучення різних секторів суспільства до участі у вирішенні актуальних проблем в галузі пошуку, розвідки та видобування корисних копалин. Створення інформаційної карти стану видобування вуглеводнів в Дніпрово-Донецькому регіоні та наслідків для місцевих громад. Вироблення рекомендацій для забезпечення:

 • розвитку геологорозвідувальної та нафтогазовидобувної галузі та приросту запасів вуглеводнів,
 • прав місцевих громад на безпечне довкілля та соціальну інфраструктуру.
 • Пошук шляхів залучення інвесторів в геологорозвідувальну галузь.
 • Створення Асоціації з оперативного вирішення проблем підприємств, інвесторів, місцевих громад на рівні регіону.

До участі в конференції запрошуються представники законодавчої, виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, представники державних та приватних нафтогазовидобувних компаній та геологорозвідувальних підприємств, науковці, представники організацій громадянського суспільства. Ми повинні разом обговорити проблему, яка стосується всіх громадян України, та визначити шляхи її розв’язання.

Теми для обговорення на конференції

Перспективи освоєння глибинного ресурсного потенціалу вуглеводневої сировини в Дніпрово-Донецькому регіоні. Розвідані запаси вуглеводнів на Полтавщині та ДДз та пошукові перспективи (прогноз запасів).

 • Виробничий, технічний , науковий та професійний потенціал геологорозвідувальної та нафтогазовидобувної галузі Полтавщини.
 • Обсяги добування нафти та газу на Полтавщині приватними та державними компаніями в 2005-2009 роках, схеми транспортування та реалізації.
 • Доходи від діяльності у сферах видобутку нафти і газу, витрати, податкові відрахування до бюджету, непрямі податки, виплати в позабюджетні фонди, спонсорська допомога приватних та державних компаній на Полтавщині в 2005-2009 роках.

Шляхи і перспективи вирішення соціально-економічних питань у сфері нафтогазової галузі.

 • Економічні ризики у сфері нафтогазовидобувної галузі.
 • Стан державного фінансування геологорозвідувальної галузі за останні 10 років та його наслідки для галузі та країни в цілому.
 • Досвід інших країн щодо функціонування геологічної галузі та залучення приватного капіталу до видобування корисних копалин (вуглеводнів).
 • Екологічні та соціальні проблеми місцевих громад при освоєнні глибинного ресурсного потенціалу вуглеводневої сировини та шляхи їх вирішення.

Проблеми законодавчого забезпечення розвитку нафтогазопромислової галузі та дотримання чинних законів України міністерствами, відомствами, господарюючими суб’єктами.

 • Забезпечення прав місцевих громад на безпечне довкілля та соціальну інфраструктуру.
 • Забезпечення розвитку геологорозвідувальної та нафтогазовидобувної галузі та приросту запасів вуглеводнів.
 • Корупційні схеми , які використовуються для банкрутства державних підприємств геологорозвідувальної та нафтогазовидобувної галузі.
 • Стан дотримання законності при видачі ліцензій на добування нафти та газу в Україні.

Терміни:

Заявка щодо участі в конференції та подання тез – до 10 вересня 2009 року.
Розсилка повідомлень про включення доповіді до програми конференції – до 15 вересня 2009 року.
Розсилка повідомлень про включення до складу учасників конференції – до 15 вересня 2009 року.
Проведення конференції: 24-26 вересня, м.Полтава, вул.Жовтнева 45, к.621.
Початок конференції 24 вересня об 11 год., реєстрація учасників конференції з 10 год.

Форми участі у конференції:

 • виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хвилин);
 • виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хвилин);
 • участь у конференції без доповіді.

Умови участі в конференції:

Проїзд та проживання – за рахунок учасників.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Планується вихід окремого збірника доповідей зроблених на конференції.
Заявку на для участь у конференції та тези доповіді (Обсяг 2-3 стор. Шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,0, поля 20 мм з усіх боків) просимо надсилати до 10 вересня 2009 року на електронну адресу : kopalyny@i.ua

Контакти

Кіященко Ганна Василівна
Полтавська філія Суспільної Служби України вул. Соборний майдан 15, м.Полтава, 36020 тел./факс(0532) 500-647, ssu@poltava.ukrtel.net

Зезекало Іван Гаврилович
Полтавське відділення УкрДГРІ. тел.(0532) 59-26-66

Курілко Вікторія Олексіївна
Громадська колегії при голові Полтавської ОДА, тел.(05322) 7-17-05