Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

ПОЛОЖЕННЯ Про Регіональний конкурс на кращий проект використання надходжень від рентних платежів

ПОЛОЖЕННЯ

Про Регіональний конкурс на кращий проект використання надходжень від рентних платежів серед громад, де ведеться видобуток вуглеводнів

  1. 1. Загальні положення

1.1.   Мета конкурсу:

–      поширення інформації про стандарти Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ);

–      стимулювання громад, на території яких ведеться видобуток вуглеводнів, до раціонального управління природними ресурсами;

–      стимулювання громад до раціонального використання надходжень від рентних платежів за користування надрами для видобутку нафти, природного газу та конденсату у 2018 році.

До участі в конкурсі приймаються проекти за наступними напрямками:

–      «Енергоефективність та енергозбереження» (заміна обладнання на енергозберігаюче, тепломодернізація приміщень соціальної сфери та житлових будинків, заміна систем опалення, систем освітлення приміщень та вулиць в населених пунктах, упровадження інших інноваційних енергозберігаючих технологій);

–      «Чисте довкілля» (будівництво та реконструкція водозабірних споруд, водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах; упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання; упровадження установок доочищення питної води; облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів; покращення стану атмосферного повітря; здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації на території громади);

–      «Розвиток  громад» (облаштування культурно освітніх майданчиків; центрів громадських ініціатив, гармонійного розвитку та комунікації,  приміщень для психологічної реабілітації дітей-інвалідів та їх батьків, соціальної адаптації людей похилого віку, дітей, молоді, майстерень для відновлення народних традицій тощо).

1.2.   Конкурс проводиться в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).

Підготовку та проведення конкурсу здійснює Громадська організація «Полтавська філія Суспільної служби України», (далі – ГО «ПФ Суспільної служби України»)

Правила проведення Конкурсу визначаються цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

–       поширення інформації та матеріалів за тематикою ІПВГ серед видобувних громад;

–       стимулювання громад до раціонального управління природними ресурсами видобувних регіонів;

–       стимулювання громад до раціонального використання надходжень від рентних платежів у 2018 році;

–       підготовка каталогу проектних пропозицій (збірки ідей) для потенційних інвесторів;

–       підвищення конкурентоспроможності видобувних регіонів та націлювання на сталий соціально-економічний розвиток.

1.4. Календарний план проведення конкурсу:

– оголошення про початок конкурсу 29 серпня 2017 року;

– прийняття робіт – з 25 вересня 2017 року по 25 жовтня 2017 року включно;

1.5. Конкурс оголошується шляхом розсилки на адреси електронної пошти, а також розміщення на електронних ресурсах та/або ЗМІ. Дане Положення оприлюднюється шляхом публікації на Інтернет-сайті https://ssu-poltava.org/

1.6. Десять найкращих проектів будуть опубліковані у збірнику «Кращі ідеї та актуальні потреби розвитку видобувних районів Полтавщини»,  на сайті ГО «ПФ Суспільної служби України») https://ssu-poltava.org/ та поширені серед керівництва селищних, сільських та районних рад, обласної ради,  видобувних компаній, донорських організацій та рекомендовані до впровадження наступного календарного року.

  1. Координуючі структури Конкурсу

2.1. Координуючою структурою конкурсу є Організаційний комітет.

2.2. Організаційний комітет створюється у складі 3 чоловік з метою координації та організації проведення Конкурсу і здійснює його керівництво. До складу Організаційного комітету входять Ганна Кіященко, Наталія Кірячок та Ярослав Карпенко.

Голова Організаційного комітету: Наталія Кірячок.

2.3. Організаційний комітет відповідає за належне оголошення Конкурсу та його результатів, за отримання та відбір матеріалів, поданих на Конкурс. Оргкомітет також відповідає за прозорість процедур та  їх відповідність завданням Конкурсу.

  1. Умови участі в Конкурсі

3.1. Заявки на участь у Конкурсі можуть подавати органи місцевого самоврядування та представники громадськості видобувних районів Полтавської області.

3.2. На Конкурс приймаються проекти за напрямками, визначеними п.п. 1.1 цього Положення.

3.3. Загальний бюджет проекту має становити не більше 200,0 тис. грн.

3.4. Для участі у Конкурсі необхідно надіслати заповнену аплікаційну форму (додаток 1) у електронному вигляді на електронну адресу ГО «ПФ Суспільної служби України»): dvv.poltava@gmail.com або друковану версію на поштову адресу: вул. Соборний майдан 15, м.Полтава, 36020

3.5. Отримання заявки підтверджується повідомленням заявнику електронною поштою.

3.6. На Конкурс може бути подано не більше п’яти проектів від одного заявника.

3.7. У разі недотримання заявником пп. 3.1.-3.5. цього Положення Організаційний Комітет має право не допускати роботу до участі у Конкурсі.

3.8. Матеріали, подані на Конкурс у друкованому вигляді не повертаються.

Додаток 1 до Положення про Регіональний конкурс на кращий проект використання надходжень від рентних платежів серед громад, де ведеться видобуток вуглеводнів

Аплікаційна форма

для участі у Регіональному конкурсі на кращий проект використання надходжень від рентних платежів серед громад, де ведеться видобуток вуглеводнів

Розділ 1: Вступ і короткий опис

1.1 Назва проекту

1.2 Короткий опис проекту

1.3 Розробники  проекту

Ім’я, прізвище Організація/громада, посада Адреса електронної пошти Контактний телефон

1.4     Мета проекту

1.5     Партнери

Партнер (місцеві органи влади, підприємці, комунальні установи та ін.) Контактна особа (посада) + контактні дані Роль у проекті (фінансова, ресурсна, інформаційна – описати)

Розділ 2: Загальна інформація

2.1 Опишіть поточну проблему вашого села (ОТГ), на вирішення якої спрямовано даний проект. Які існують шляхи вирішення? Які інші ініціативи або проекти запроваджуються для вирішення цієї проблеми?

Розділ 3: Структура проекту та його результати

3.1   Опишіть всі заплановані заходи / компоненти проекту.

Загальне завдання проведення заходу Цільова аудиторія Message – Які зміни ми хочемо досягнути? Який саме захід (зустріч, акція, тренінг, виставка і т.д.) Відповідальні

за виконання

Терміни виконання

3.2  Чітко і конкретно опишіть як зміниться ситуація (проблема) після реалізації проекту

Розділ 4: Соціальний, інституційний вплив проекту

4.1  Яким чином даний проект вплине на розвиток села (ОТГ)?

4.2 Яким чином вплив проекту буде продовжуватись після завершення проекту?

Розділ 5: Просування (promotion), моніторинг, оцінка і звітність проекту

5.1    Як саме ви будете просувати/інформувати про проект (напр. через партнерів, вебсайти, засоби масової інформації та ін.)

5.2    Яким чином буде відстежуватись проведення проекту? Опишіть систему для моніторингу проекту, звітності по проекту, оцінки роботи проекту та його результатів.

Розділ 6: Бюджет проекту та фінансування з інших ресурсів

6.1 Напишіть детальний бюджет кожного із заходів по проекту, включаючи грошові і не-грошові внески від всіх партнерів (в гривнях для кожної категорії)

Назва заходу Назва категорії витрат (організація заходів, придбання канцтоварів, виготовлення матеріалів, поліграфічні послуги та інше) Вартість одиниці, грн. Кількість одиниць Всього по заходу, грн.
Всього по проекту

Примітка:

Заповнена аплікаційна форма повинна міститись не більше ніж на 4 (чотирьох) сторінках друкованого тексту, шрифтом Times New Roman 12–го розміру.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *