Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

Політика відкритих даних Ініціативи прозорості видобувних галузей

в рамках ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки26 жовтня в рамках ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки» провели круглий стіл в Полтавському національному технічному університеті ім.Ю.Кондратюка “Відкриті дані для підготовки прийняття рішень у сфері управління природними ресурсами”.

Вимоги Ініціативи прозорості видобувних галузей( 7.1.Стандарт ІПВГ 2016 року) щодо відкриття даних:

• чітка політика щодо доступу, випуску та повторного використання даних ІПВГ;
• інформування користувачів про те, що інформація може бути повторно використана без попередньої згоди;
• надання Звіту ІПВГ у форматі відкритих даних (xlsx або csv,тобто придатному для машинного зчитування) в режимі онлайн та інформування про його наявність;
• кодування або маркування Звітів ІПВГ та файлів даних таким чином, щоб інформацію можна було порівняти з іншими публічно доступними даними.

Пріоритет БГЗО з просування ІПВГ в Україні.

Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економікиСтворення електронної платформи задля онлайн звітування та онлайн доступу до даних ІПВГ, отриманих від підзвітних установ (як з боку компаній, так і з боку уряду).

Платформа потенційно може бути інтегрована до системи електронного врядування.

Важливо забезпечити, щоб розкриття даних ІПВГ відбувалося синхронно з іншими проектами, що дозволить інтегрування електронних систем в загальну політику держави.

Для Залучення інвесторів в Україну необхідне належне регулювання в сфері надрокористування та оцифрування геологічної інформації. Геологічна інформація має бути доступна та прозора, щоб її могли отримати та використовувати як інвестори, так і громадськість.

Набори даних, які підлягають оприлюдненню на сайтах Мінприроди та Держгеонадра відповідно до Постанови Кабміну від 21 жовтня 2015 р. № 835: База даних спеціальних дозволів на користування надрами. Реєстр екологічних аудиторів. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин України. Державний кадастр родовищ підземних вод. Реєстр нафтових та газових свердловин. Дані державного балансу запасів корисних копалин. Інформація про стан мінерально-сировинної бази України. Оглядові геологічні карти. Переліки ліцензіатів. Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища.

Інформація про заповідання території України.

Наразі Уряд підготував Пакет законодавчих змін у сфері природокористування https://menr.gov.ua/projects/111/ . Можна долучитися до обговорення та внести пропозиції, зауваження.

В роботі круглого столу взяли активну участь науковці та студенти. Втішає, що студенти переконані, що відкриття даних стимулює громадян до відповідальності, контролю за видобуванням та участі у прийнятті рішень. Науковців турбує, щоб Ініціатива прозорості видобувних галузей не була одноразовою акцією, яка не матиме продовження. Також вони зауважили, що при видобуванні корисних копалин важливо, а куди ж іде рента від видобування, чи мають громадяни зиск з того, що належить всьому народу України.


Матеріал підготовлено в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей в Україні», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Зміст продукту є відповідальністю Полтавської філії Суспільної служби України і не обов’язково збігається з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку (USAІD), уряду США та Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень