Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

Всі професії важливі? Всі професії потрібні?

Яку обрати професію? Як потім працевлаштуватися?

Алгоритм прийняття рішення
Вибір – це творчий процес прийняття рішення. Робити його потрібно свідомо. Як із величезної кількості професій вибрати ту, що підходить найбільше? Якщо молода людина має схильність не до одного, а до кількох предметів (фізики, літератури, географії), починаються вагання, сумніви, іноді досить глибокі переживання. У цьому випадку варто обговорити свої міркування із друзями, батьками, вчителями, психологом, профконсультантом; доречною буде і порада лікаря.
Обравши професію, важливо визначити, у якому навчальному закладі можна здобути відповідну освіту. Без цього кар’єрні задуми можуть залишитись нереалізованими. Кожна професія має свою специфіку навчання. Кожен навчальний заклад, згідно з отриманою ліцензією, дотримується визначених державою стандартів якості освіти, але все ж має свою репутацію.
Одна з поширених помилок – «борсання» в сумнівах. Справді, відкинути невпевненість буває часом дуже важко, але підкоритися їй – приректи себе на ще тяжчі випробування. З цією помилкою пов’язана й друга – ставлення до професії, що обирається, як до якоїсь константи. Насправді існує велика загроза помилкового вибору, яка криється в об’єктивному стані речей: набувати спеціальність потрібно як мінімум 1-2 роки, а якщо орієнтувалися на значні кар’єрні досягнення, то й 5-7 років. Можна й помилитися і оволо-діти такою професією, попит на яку на ринку праці падатиме або ж до неї зміниться особисте ставлення.
Проте не слід надто боятися того, що вибір професії фатально визначатиме спрямованість усього життєвого шляху. Майже завжди є шанс змінити професію. А причин для цього може з’явитися більш ніж достатньо: виникатимуть нові види робіт, нові професії, а то й цілі нові напрями економічної діяльності, а крім того, паралельно в самої людини відбувається зміна цінностей, інтересів та можливостей – все це вимагатиме відповідної корекції кар’єрного шляху. Не виключена навіть неодноразова зміна сфери професійної діяльності.
Якщо ви хочете бути гарним спеціалістом, наступний обов’язковий пункт для вас – готовність до підвищення своїх професійних знань. Освоєння нової професії, крім уже набутої, зазвичай підвищує компетентність працівника, робить його обізнаним у міждисциплінарних сферах діяльності. Це може бути як самоосвіта так і участь у професійних тренінгах, майстер-класах, конференціях. Якщо в багатьох країнах Західної Європи робітники проходять перепідготовку кожні 3-5 років, то у нас в кращому випадку кожні 10-15. Водночас завдяки широкому впровадженню на підприємствах техніко-технологічних та організаційно-управлінських нововведень змі-нюється характер праці. Так, праця багатьох робітничих професій стала близькою до праці інженера. Як фіксують дослідники, налагоджувальник автоматів та напівавтоматів, апаратник хімічного виробництва, сталевар, токар витрачають у середньому 60% свого робочого часу на контроль, регулювання, розрахунки, що вимагає не тільки глибокого знання спеціальності, а й ґрунтовної теоретичної підготовки з фізики, математики, хімії.

Популярні професії
Ринок праці залишається однією з найбільш змінних сфер економіки. Тому спрогнозувати, які професії будуть популярними в наступні п’ять років досить складно. Попит на більшість спеці-альностей може формуватися під впливом як вільного ринку, так і держави. Безумовно, світові тенденції теж впливають і про це не треба забувати. Хто міг подумати десять років тому, що найбільш актуальними спеціальностями в світі будуть IT-спеціаліст та HR-менеджер?
Перевага у тих пошукачів, які мають дві або більше суміжних спеціальностей. За даними міністерства освіти, більш ніж 90 % випускників професійно-технічних училищ на сьогодні не мають значних проблем з працевлаштуванням. Хоча потрібно врахувати і специфіку регіону, його інфраструктуру, економіку. За останні роки значно зріс попит на робітничі професії.

За даними Полтавської обласної служби зайнятості, станом на 1 листопада 2009 року кількість вакансій становила 2,8 тисяч, в тому числі: для робітників – 1,5 тис., для службовців – 0,9 тис. та 478 – для осіб, які не потребують спеціальної підготовки. Найпопулярніші професії, на які сьогодні є попит, це професії висококваліфікованих робіт-ників токарів, слюсарів, електрогазозварників, кухарів, продавців, швачок тощо.

Довідка: HR-спеціалісти – експерти в галузі людських ресурсів, вивчають ринок на основі даних про співвідношення кількості резюме до кількості вакансій.
IT-спеціаліст – фахівець в області інформаційних технологій.

Майже в усіх регіонах України надлишок юристів та економістів, які не можуть працевлаштуватися, хоча справжніх професіоналів небагато. Ця ситуація викликає роздуми про необ-хідність реформування системи освіти. Квалі-фікація кадрів у нас погіршується, і це все час-тіше починає турбувати роботодавців. Не вистачає інженерів, технологів. Багато запитів у державної служби занятості та в кадрових агентствах на програмістів, сьогодні це одна з високооплачуваних серед не керівних посад.

Психологічні основи вибору
Не відкидаючи суто прагматичних міркувань, слід все ж обирати ту професію, яка дозволить максимально реалізувати здібності. Адже вона повинна приносити задоволення, бо тільки в такому разі можна досягнути вершин майстерності у щоденному виконанні виробничих завдань. Дуже важливо при виборі професії враховувати і деякі основні психологічні властивості свого характеру. Психологи виділяють три типи психічної діяльності людини: екстраверт, інтроверт і проміжний тип – амбіверт. Для екстравертів характерне прагнення до спілкування з людьми, контактність, комунікабельність. Особам з таким характером краще обрати професію, що вимагає постійного контакту з людьми (педагог, стюард, прес-секретар, гід-перекладач).
Інтровертам більш характерна зосередженість, здатність до міркувань, повільне пристосовування до нових умов, нових людей тощо. Для них більше підійдуть професії, що вимагають інди-відуальної роботи (пілот, налагоджувальник верстатів, слюсар з ремонту устаткування, економіст, програміст, математик, ювелір тощо).

Гендерний аспект
За даними компанії Hewitt Associates і HR Center, яка вже втретє провела в Україні незалежне дослідження «Кращі роботодавці» (Best Employers in Ukraine Study) виявилося, що жінки у нас більше залучені до роботи, ніж чоловіки. Несподівано і те, що хоча роботодавці і роблять ставку в основному на молодих фахівців, але за результатами досліджень, більше цінують своє місце роботи співробітники старше 45 років. Як правило, вони не прагнуть до бурхливого кар’єрного росту або розвитку власного бізнесу і готові продуктивно працювати в рамках компанії. Вони складають її реальний ресурс. Сьогодні, як і раніше, становище жінки на ринку праці складне й уразливе. Можливості жі-нок і чоловіків під час прийняття на роботу, щодо перспектив професійного зростання та просування по службі, а також в оплаті праці все ще залишаються нерівними. Як би не змінювалося упродовж десятиліть ставлення суспільства до ролі чоловіка та жінки в ньому, деякі особливості «минулого» ставлення наклали негативний відбиток на світогляд сучасної жінки та і суспіль-ства в цілому. Адже до цього часу не припиняється дискусія про те, чи може жінка виконувати роль ефективного лідера в родині та на виробництві. На цю роль частіше «призначають» чоловіка і ігнорують лідерські якості жінки.

І не забувайте, що:
Пошук роботи – теж робота. Тож слід чітко продумати власну стратегію пошуку, адаптуватись до ситуації на ринку праці, сформувати дієвий особистий професійний план.

А як щодо економічної кризи? Запитаєте ви. Але ж і вона має свою специфіку, і працевлаштовуються ті, хто проявив гнучкість і максимально використав свої знання та навички. Складні часи завжди надають можливість проявити себе та вийти на новий рівень як в особистому, так і в кар’єрному відношенні. У будь-якому виді діяльності потрібно докласти чимало зусиль, щоб досягти бажаних результатів.

Прогнози на 2010 рік
За прогнозами науковців попит зросте на такі професії як: інженер програмного забезпечення; оцінювач нерухомості; фінансовий консультант; журналіст; лікар; фармацевт; психолог та професії фінансової та економічної галузі.
Дослідження рейтингу професій показує, що 30% молодих українців не задоволені своєю освітою, а кожен другий працює не за спеціальністю.

Цікавий факт: незважаючи на «надпродукцію» юристів та економістів у країні, престижність цих професій не падає. Натомість найменш привабливими для молоді є професії, пов`язані з сільським господарством, а також працівник торгівлі і вчитель.

Наталія Трикаш

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *