Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

Це потрібно знати!

Права виборців оголошені у ст. 10 Закону “Про Державний реєстр виборців”. Отже ми маємо право:
– подавати свої персональні дані до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців;
– знати про своє включення (не включення) до Державного реєстру виборців;
– знати про використання своїх персональних даних, зокрема знати, кому і на яких підставах була надана інформація про них;
– одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Державного реєстру виборців повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Державного реєстру виборців;
– звертатися до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Державного реєстру виборців себе, виправлення недостовірних відомостей Державного реєстру виборців щодо себе;
– оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Державного реєстру виборців;
– захищати свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Державного реєстру виборців.
Громадяни також мають право на об’єктивну інформацію про організацію і хід виборів. Так, виборчі комісії через засоби масової інформації інформують виборців про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, у тому числі про право оскарження неправомірних дій, органів державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, виборчі комісії повинні забезпечити громадянам можливість ознайомитися зі списками виборців, із виборчими списками партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, їх перед-виборчими програмами, з порядком заповнення виборчих бюлетенів тощо. Найважливішу для виборця інформацію – про час і місце голосування – дільничні виборчі комісії, які найбільш наближені до громадян, надають не пізніш як за 10 днів до дня виборів (лише у виняткових випадках – напередодні голосування). Це, як правило, здійснюється шляхом розповсюдження адресних повідомлень безпосередньо кожному виборцю. Якщо ви не одержали повідомлення, поцікавтеся, чи не отримали відповідного оповіщення ваші су-сіди, або зверніться до будь-якої з відомих вам виборчих комісій за місцем проживання. Працівники комісії нададуть потрібну інформацію або допоможуть у її отриманні. Не пізніше як за 15 днів до дня виборів (у виняткових випадках – не пізніше як за 3 дні) дільничні виборчі комісії подають для загального ознайомлення уточнені списки виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. Саме там громадянин може проголосувати. Тому, якщо вам не надійде повідомлення про час і місце голосування або в ньому буде неправильно вказане ваше ім’я, варто перевірити заздалегідь, чи внесені ви до списків виборців своєї дільниці та чи правильні відомості про вас має відповідна виборча комісія. Це можна зробити у приміщенні самої комісії. Виборець має можливість проголосувати і не на своїй “рідній” виборчій дільниці. Для цього необхідно звернутися до своєї дільничної виборчої комісії із заявою про виключення зі списків виборців. На підставі цієї заяви громадянину буде видане відкріплювальне посвідчення. Після прибуття до населеного пункту, де виборець планує перебувати у день голосування, він має подати до відповідної дільничної комісії (за місцем перебування) заяву про включення його до списків виборців відповідної дільниці, документ, який посвідчує особу та відкріплювальне посвідчення. Слід мати на увазі, що у день виборів відкріплювальне посвідчення не видається, а також, що у разі втрати виборцем відкріплювального посвідчення отримати нове не можна.
Право обирати в Україні мають лише громадяни України. Документом, який виборець має представити на підтвердження свого громадянства та особи, може бути:
– паспорт громадянина України;
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
– тимчасове посвідчення громадянина України;
– дипломатичний паспорт;
– посвідчення особи моряка;
– посвідчення члена екіпажу;
– військовий квиток для військовослужбовців строкової служби.
Закон передбачає можливість заміни помилково або неправильно заповненого бюлетеня на новий. Для цього виборець повинен негайно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії і повернути зіпсований бюлетень. Виборці мають право оскаржувати до виборчих комісій та суду рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, їх членів, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. Якщо вам стане відомо про порушення виборчого законодавства будь-ким, слід повідомити про це відповідну виборчу комісію або правоохоронні органи. Їх також можна оскаржити, у тому числі безпосередньо до суду. Від того, наскільки свідомо поставиться кожен виборець до питань організації та проведення виборів, залежатиме їх об’єктивність та, до певної міри, майбутнє країни.

Зміна виборчої адреси
З введенням у дію Закону України “Про державний реєстр виборців” кожен виборець може за необхідності змінити виборчу адресу.
Виборцю доцільно змінювати свою виборчу адресу в разі, якщо він довгий час (понад півроку) знаходиться у відрядженні, або працює чи навчається в іншому місці. Або ж виборцю точно відомо, що на час проведення виборів він перебуватиме не за місцем свого проживання.
За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєс-тру може визначити іншу ви-борчу адресу виборця.
Увага! Процедура зміни ви-борчої адреси доволі тривала, тому зважте всі обставини перед тим, як звертатися до органу ведення Реєстру.
Якщо Ви змінюєте свою виборчу адресу, зверніться до органу ведення Реєстру за новою адресою з заявою про зміну виборчої адреси.
Документами, що засвідчують проживання виборця за вказаною ним виборчою адресою, можуть бути:
1) договір найму житла;
2) довідка з місця роботи, трудова книжка, трудовий договір;
3) довідка навчального за-кладу;
4) свідоцтво на право власності на житло (договір купівлі-продажу, договір дарування, договір обміну, договір довічного утримання, свідоцтво про спадщину тощо);
5) свідоцтво про шлюб, сві-доцтво про народження, шлюбний договір;
6) довідка житлово-експлуа-таційної установи або об’єд-нання співвласників багатоквартирного будинку, письмова згода власника житла тощо.
Наведені переліки фактичних обставин і документів, що їх підтверджують, не є вичерпними.
Виборчою адресою військовослужбовця, який звернувся із заявою щодо зміни своєї виборчої адреси, може бути поштова адреса відповідної військової частини.
Орган ведення Реєстру може провести перевірку персональних даних виборця, вказаних у заяві щодо зміни його виборчої адреси, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 Закону.
За результатами вивчення обґрунтованості заяви виборця щодо зміни його виборчої адреси керівник органу ведення Реєстру приймає одне з таких рішень:
1) про видання розпорядження про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
2) про звернення до розпорядника Реєстру стосовно доручення органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
3) про відмову виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
Рішення керівника органу ведення Реєстру має бути мотивованим.
Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця щодо зміни його виборчої адреси лише з таких підстав:
1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
2) якщо за результатами проведеної перевірки виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві виборця та наданих відповідними органами, закладами, установами чи організаціями;
3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *