Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Незнання закону не звільняє від відповідальності, а знання…

Чи знаємо ми свої права, а головне, чи можемо їх захистити? Це питання виникає у мене студентки заочної форми навчання, кожного разу, коли я збираюся на довгоочікувану сесію. Доводилося спостерігати, як мої колеги-одногрупники після пар, заліків та екзаменів чимдуж бігли на свої обожнювані робочі місця. Не відпускають, не оплачують, не хочуть зважати на наші життєві обставини дорогоцінні роботодавці.
Що далі. Чи маємо ми змогу захистися? Звісно так, якщо візьмемо до рук законодавчі акти, тоді зможемо втерти носа роботодавцям, озброївшись знанням хоча б Закону України «Про відпустки». Перегляньмо…
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про відпустки», право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.
Ст. 13 Закону України «Про відпустки» говорить, що працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпуст-ка на період складання:
1.Випускних іспитів в основній школі – тривалістю 10 календарних днів;
2.Випускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 календарних дні;
3 Перевідних іспитів в основній та старших школах – від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про відпустки» працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.
А працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних за-кладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:
1.На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах вищих навчальних закладах:
І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;
ІІІ та ІV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;
2.На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на ІІІ і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів,
ІІІ та ІV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів,
Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних дів;
3.На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;
4.На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання І та ІІ рівня акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації – чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на ІІІ і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника.
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням, згідно зі ст. 15 Закону України «Про відпустки».
Чи допоможуть нам ці правові знання у розмові з непоступливим роботодавцем? Принаймні дадуть змогу відповісти достойно і змусити хоча б трішки себе поважати.

Підготувала: Олена Бунецька

2 коментарі

Ірина

Чи можна виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення при виході у відпустку працівнику бюджетної установи, якщо на даний час затверджений тільки тимчасовий кошторис, якщо можна , то яким законом при цьому користуватись? Дякую.

    Суспільна Служба

    Пані Ірина, відповідь на ваше запитання можна знайти у листі, Міністерства фінансів України N 31-06040-03-24/11998, від 28.04.2009 “Про надання роз’яснень щодо виконання тимчасового кошторису бюджетних установ”
    Знайти можна наприклад тут: zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2578.0