Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

Чи є відкритою інформація про бюджетний процес Полтави?

Чи є відкритою інформація про бюджетний процес Полтави?

Згідно з попередньою оцінкою, рівень відкритості інформації про бюджетний процес м. Полтава становить 63%. До такого висновку дійшли експерти Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за результатами моніторингу в межах проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні”, що здійснюється за підтримки МФ “Відродження”.

Полтава має прогноз доходів та видатків на плановий та два наступні за плановим бюджетні роки. Він затверджений у форматі рішення сесії міської ради «Про бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017 року.

Прогноз разом з рішенням (у додатку 8) оприлюднено на сайті міської ради. Прогноз оприлюднено 18.12.2017 р., тобто вчасно, оскільки рішення прийняте 22.12.2017 року.

«Програма економічного і соціального розвитку  м. Полтава на 2018 рік» затверджена рішенням ради від 22.12.2017 року. ПСЕР затверджена вчасно, тобто одночасно із рішенням про затвердження бюджету міста. Вона оприлюднена на офіційному сайті міської ради. Необхідно відмітити, що ПСЕР на 2018 рік розміщена лише в розділі рішень, її слід  оприлюднити в відповідному  спеціальному розділі, який визначить швидкий доступ до програмного документу та позбавить необхідності його пошуку серед чисельних рішень, прийнятих радою.  ПСЕР не містить додатків щодо показників розвитку комунальних підприємств та закупівлі продукції (товарів, робіт та послуг) для регіональних потреб, тому за вказаним показником оцінка лише 0,7 із 1 можливої.

Проект рішення про місцевий бюджет оприлюднено 18.12.2017 року, у той час як рішення прийняте 22.12.2017 року, тобто, 20-денний термін не витримано. Проект рішення оприлюднено без пояснювальної записки, тобто не містить всіх розділів, передбачених ст.76 Бюджетного кодексу України.

Рішення про затвердження бюджету на наступний рік (22.12.2017 року) оприлюднено на сайті міської ради. Рішення оприлюднено з усіма додатками та вчасно (22.12.2017 р.). Звіти про виконання бюджету оприлюднені в повному обсязі на сайті ради та вчасно.  Для пошуку звітності на сайті витрачається багато часу, у зв’язку із відсутністю виділення окремого розділу для звітування або переміщення всіх рішень щодо бюджету у розділ про бюджет.

Хоча міська рада і має окремий розділ про бюджет, однак бюджетної інформації в ньому майже немає. Необхідно наповнити вказаний розділ та затвердити розпорядження про його існування:

 • перелік головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів ЄДРПОУ;
 • посилання на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data;
 • Програму соціально-економічного розвитку громади;
 • кошторис на утримання органу місцевого самоврядування;
 • паспорти бюджетних програм всіх головних розпорядників, актуалізовані паспорти(з наказами про їх затвердження та з наказами про затвердження у новій редакції), та звіти про їх виконання (в єдиній структурованій папці);
 • титульний перелік капітальних видатків, а також  створення Інтерактивної онлайн-платформи пооб’єктної візуалізації, з зазначенням посилання на мапу в цьому ж розділі; «бюджет для громадян»;
 • посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де бюджетні данні оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю інформацію щодо бюджету участі (в разі, якщо такий реалізується в громаді).

Для покращення оцінки прозорості місцевого бюджету також рекомендовано:

 • впровадити НПА, який буде передбачати процедуру збору пропозицій від громадян щодо проекту бюджету на наступний рік. Рекомендовано такий НПА викласти на сайті разом із звітами про отримані пропозиції. На головній сторінці сайту бажано зробити або посилання на НПА або створити окремий розділ з питань консультування;
 • створити робочу групу, яка буде приймати участь в процесі планування бюджету.  До її складу мають входити представники зацікавлених сторін (виконавчих органів, депутати, представники ОГС, науковці, бізнес). Процедури роботи дорадчого органу мають документально регламентуватися, отже доцільно впровадити окремий НПА про роботу такого органу. Розпорядчий документ про створення, склад та діяльність робочої групи повинні оприлюднюватися. Бажано вказану діяльність органу із всіма регламентуючими документами та звітами про таку роботу, винести в окремий розділ на сайті;
 • всі розпорядчі документи про порядок консультацій, протоколи консультацій, звіт про враховані та невраховані громадські пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування оприлюднювати на офіційному сайті;
 • оприлюднювати не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання депутатської комісії всі форми бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма бюджетними програмами;
 • анонсування про проведення засідання зберігати до архіву, так як наразі знайти посилання неможливо, через те, що анонс зберігається лише на поточний тиждень;
 • проводити консультації з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет та оприлюднювати звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян, отримані в рамках «бюджетних слухань» та з обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування отриманих пропозицій;
 • для доступності пасивної громади до бюджетування з сайту міськради зробити пряме посилання на канал Youtube, де публікуються відеозаписи сесій, засідання комісій тощо. Крім того, рекомендуємо затвердити проект рішення про затвердження звіту на виконання Міської цільової програми про бюджет участі;
 • запровадити «бюджет для громадян» та винести його окремим розділом на сайті, для зручності та доступності. Проводити семінари та консультації з приводу бюджетування на відкритих зустрічах;
 • інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету доповнити он-лайн-інструментами для отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет.

  Стаття підготована за результатами моніторингу в межах проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні”, що здійснюється Громадським Партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” за підтримки МФ “Відродження”.