Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

Корисні копалини, кому вони належать насправді?

Яка користь полтавцям від того, що у них під ногами “маленький Кувейт”?

Другого квітня в Кременчуці з ініціативи Полтавськї філії Суспільної служби України за участі Асоціації ОСББ м. Кременчук та Академії розвитку гуманітарної освіти відбулося обговорення впливу прозорості(насправді її відсутності) видобування газу в Україні на формування тарифів .

Ганна Кіященко поінформувала присутніх про зобов’язання уряду щодо втілення Плану дій Партнерство Відкритий Уряд в 2015 році та зокрема Стандарту Ініціативи з прозорості видобувних галузей (Extractive Industries Transparency Initiative).  Яким чином можна забезпечити  незалежну та ефективну участь представників громадськості в контролюванні добування корисних копалин, повноваження  Багатосторонньої  групи зацікавлених сторін.

До жовтня 2015 року національна правова база повинна бути приведена у відповідність з вимогами стандарту ЕІТІ, підготовлений звіт українською та іноземною мовами згідно із зазначеним стандартом.

Основу Ініціативи складають два механізми.

1. Регулярна публікація достовірних даних, які пройшли незалежну звірку, про платежі видобувних компаній на користь урядів, і доходів, які ці уряди отримують.

2. Система нагляду зацікавленими сторонами для стимулювання громадських дебатів більш широкого масштабу про те, яким чином витрачаються обмежені в часі доходи від освоєння ресурсів.

Яке значення має стандарт ЕІТІ для уряду, видобувних компаній і, звісно ж, громадськості?

Для громадськості:

– контроль за коштами на місцях;

– краще управління соціальними проектами;

– безпечніша екологічна ситуація;

Для держави:

– інвестиції;

– посилення енергетичної безпеки;

– розвиток регіонів;

Для компаній:

– нарощування обсягів видобутку;

– зменшення корупції в галузі (відкриття даних, статистики тощо);

– покращення іміджу компаній та їх діалогу з місцевими громадами;

– залучення інвесторів.

В обговоренні взяли активну участь керівники ОСББ, активісти громадських організацій, підприємці, які дуже добре відчувають настрої громадян, які не сприймають пустих обіцянок від влади, а хочуть реальних кроків з реформування країни.

Корисні копалини належать народу, тому вигоду від добування повинні отримувати громадяни, а не власники приватних кампаній.

Пропозиції:

  • Віддавати 30% від видобутого газу добувній кампанії, все решта власність народу.
  • Розбити злочинний тандем “податкова інспекція – прокуратура”, який прикриває “податкові ями” та дозволяє ухилятись від сплати податків нашим монополістам.
  • Запровадити електронний уряд, щоб чиновники особисто не контактували з громадянами.
  • Запровадити електронний паспорт.
  • Відмінити всі льготи та субсидії, це злочинний ідіотизм на якому процвітає корупція.
  • Потрібно  відкрити реєстри земель та майна. Вони начебто і відкриті, але пошук дуже складний,  в реєстрі нерухомого майна внесена інформація про власників лише за останні два роки, коли був створений Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.