Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

Україна та глобальна ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд»

Україна та глобальна ініціатива Партнерство Відкритий Уряд

Громадський аудит перших шести місяців впровадження ініціативи на рівні обласних державних адміністрацій

Загальна редакція:
Олексій Хмара, Дмитро Деменський
Transparency International Україна

Вступ

Україна приєдналася до глобальної ініціативи Партнерство Відкритий Уряд відразу після її проголошення у вересні 2011 року. До квітня 2012 року тривала розробка національного плану з впровадження ініціативи. План дій України охоплює чотири важливі пріоритети: 1) залучення громадянського суспільства до державної політики; 2) забезпечення доступу до публічної інформації, 3) запобігання та протидія корупції; 4) сприяння ефективному управлінню через вдосконалення адміністративних послуг та впровадження електронного врядування. Національний план дій України був схвалений Керівним комітетом глобальної ініціативи. Із травня 2012 року розпочалося фактичне впровадження ініціативи в Україні.

Громадський моніторинг діяльності місцевих органів публічної влади у впровадженні ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд» був проведений силами Громадського Партнерства на підтримку ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд». Моніторинг є спробою відповіді на публічний заклик про допомогу Першого віце-прем’єр-міністра, голови Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд» Валерія Хорошковського.

Об’єктом моніторингу стали органи публічної влади місцевого рівня (обласні державні адміністрації та місцеві ради).

Предметом моніторингу є діяльність органів публічної влади із виконання Плану заходів із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (затверджений Розпорядженням КМУ від 18 липня 2012 р. № 514-р., – далі План заходів).

Джерелами інформації в рамках цього моніторингу стали звіти регіональних координаторів громадського партнерства, а також відомості, наявні в публічному доступі.

Уся отримана інформація була ранжована за 3-бальною системою оцінювання:

2 бали – пункт Плану заходів фактично виконано (рішення ухвалене / план затверджено / закон підписано / вимоги до заходу виконані тощо);

1 бал – пункт Плану заходів у процесі виконання(план складено, але не підписано , закон розроблено, але не схвалено / захід фактично виконано, але відсутня будь-яка публічна інформація про це / пункт виконано з порушенням принципів ініціативи Партнерство Відкритий Уряд тощо);

0 балів – невиконання умов Плану заходів (заходи не здійснювалися).

Обмеженнями цього моніторингу стали: відсутність даних по окремих областях та органах влади; малий час на детальне опрацювання даних; хаотичність окремих даних; висока зайнятість регіональних координаторів в моніторингових виборчих ініціативах. Всі ці обмеження не мали суттєвого впливу на результати моніторингу. До уваги не брався стан впровадження ініціативи Партнерство Відкритий Уряд в містах Київ та Севастополь. Ці міста так само не враховувалися при оцінюванні прогресу відповідних регіонів.

Висловлюємо подяку за допомогу в проведенні моніторингу регіональним координаторам, які вчасно надіслали відповідну інформацію. Зокрема з таки областей: Вінницька (Віталій Дорох), Донецька (Вадим Алтухов), Запорізька (Наталя Заболотна), Івано-Франківська (Тарас Случик), Київська (Лариса Колос), Луганська (Лариса Заливна), Полтавська (Ганна Киященко), Харківська (Олег Конотопцев), Херсонська (Лариса Щепьоткіна).

Загальні результати оцінювання

Громадський моніторинг показав, що загальний бал успішності органів виконавчої влади у виконанні Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» становить 31 бал з 60 можливих (51,6% успішності). Результати оцінювання представлено у вигляді діаграми.

Діаграма - Україна та глобальна ініціатива Партнерство Відкритий Уряд

Група 1 – заходи із забезпечення участі громадськості у врядуванні
Група 2 – заходи із забезпечення доступу до публічної інформації
Група 3 – заходи із боротьби з корупцією
Група 4 – заходи із впровадження адміністративних послуг
Група 5 – заходи із впровадження електронного врядування

З діаграми добре видно, за якими напрямками впровадження Ініціативи просувається краще. На думку регіональних координаторів основними причинами такого низького відсотку впровадження окремих компонентів Ініціативи є:

 • Відсутність достатніх знань в органів публічної влади про ініціативу Партнерство Відкритий Уряд.
 • Відсутність в керівництва обласних державних адміністрацій реального бажання співпрацювати з громадськістю та (або) повне ігнорування громадськості в процесі прийняття рішень.
 • Відсутність фінансових ресурсів на втілення пріоритетів ініціативи.
 • Наявність “запасу” часу до кінцевого строку виконання окремих заходів ініціативи (наприклад – грудень 2013).
 • Зосередження органів влади на інших пріоритетах (передусім, виборах 2012).

В рамках громадського моніторингу додатково оцінювалася діяльність місцевих органів влади у виконанні низки практичних заходів, спрямованих на розвиток ініціативи Партнерство Відкритий Уряд. Зокрема, таких:

навчання держслужбовців щодо принципів впровадження ініціативи Партнерство Відкритий Уряд;

 • розробка заходів із впровадження ПВУ Ініціативи на місцевому рівні;
 • інформаційно-роз’яснювальні заходи з питань ПВУ Ініціативи;
 • створення системи обліку публічної інформації;
 • розробка регіональної антикорупційної програми;
 • розробка регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства;
 • утворення пілотних центрів надання адміністративних послуг;
 • запровадження в органі влади електронного документообігу.

Результати аналізу представлено у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Активність обласних державних адміністрацій у впровадженні тематичних заходів Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Таблиця 1 - Активність обласних державних адміністрацій у впровадженні тематичних заходів Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» - Україна та глобальна ініціатива Партнерство Відкритий Уряд

Примітка: під літерними значеннями таблиці вказані такі активності:

a – навчання держслужбовців щодо принципів впровадження ініціативи Партнерство Відкритий Уряд;
b – розробка заходів із впровадження ПВУ Ініціативи на місцевому рівні;
c – інформаційно-роз’яснювальні заходи з питань ПВУ Ініціативи;
d – створення системи обліку публічної інформації;
e – розробка регіональної антикорупційної програми;
f – розробка регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства;
g – утворення пілотних центрів надання адміністративних послуг;
h – запровадження в органі влади електронного документообігу.

Рейтинг регіонів України у впровадженні ініціативи Партнерство Відкритий Уряд

Загальні рекомендації

В напряму інформування та громадянської просвіти;

 • розробити тематичну сторінку «Партнерство «Відкритий Уряд» на офіційному веб-сайті органу влади;
 • провести тематичну інформаційну кампанію «Що дасть впровадження ініціативи Відкритий Уряд в нашій області»;
 • Ініціювати інформаційно-роз’яснювальні заходи серед держслужбовців з тематики ПВУ-ініціативи;
 • сформувати мережу координаторів з реалізації Ініціативи Партнерство Відкритий Уряд на рівні районів областей України з їх наступним навчанням та супроводом;
 • залучити потенціал та розробки громадського партнерства на підтримку ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд»;

В напряму організації роботи органів влади

 • завершити до кінця 2012 року створення системи обліку публічної інформації;
 • розробити в партнерстві зі спеціалізованими неурядовими організаціями регіональні програми сприяння розвитку громадянського суспільства;
 • звершити заходи із запровадження в органі влади системи електронного документообігу.

Секретаріат Партнерства ‖ Творче об’єднання «ТОРО» – Transparency International UA, 044 360 52 42, ogp@toro.org.ua, www.toro.org.ua/ogp


Файли:
OGP-Ukraine_first-results.doc

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *