Суспільна Служба України

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

РЕНТА ДЛЯ ГРОМАД!

РЕНТА ДЛЯ ГРОМАД!

Привабливі сільські громади – фантастика, чи реальна  можливість? Куди вкласти додаткові кошти, які отримали громади від видобування вуглеводнів?

Всього півроку минуло, а так багато  подій, зустрічей. За цей час села Великі Сорочинці Миргородського району та Яхники Лохвицького району стали рідними для нашої команди. На території цих громад видобувають вуглеводні і саме у 2018 році громади почали отримувати рентні платежі у свій бюджет. Куди краще витратити ці кошти, адже корисні копалини рано чи пізно вичерпуються. Так хочеться щоб ці громади розвивалися і рідні села стали привабливими для молоді, яка підростає. Як же забезпечити збалансований сталий розвиток громад? Ми переконані, що головним ресурсом є люди, і вкладати перш за все потрібно в розвиток людського потенціалу.

Тренери, які працювали в нашому проекті підготували рекомендації для наших громад, які ми презентували на сесіях перед депутатами.

Більшість рекомендацій спільні для обох громад, бо і проблеми однакові.

Насамперед для залучення потенціалу громади до процесу прийняття рішень потрібно активно використовувати інструменти демократії участі.

Для цього депутати села Яхники на останній сесії минулого року прийняли Положення про консультації з громадськістю, Положення про публічні слухання, Положення про місцеві ініціативи. Тепер ніщо не заважає активним жителям громади впливати на рішення. У Великосорочинській ОТГ також мають намір затвердити правила використання інструментів демократії участі в січні 2019  року.

Для відстоювання інтересів громади при будівництві нових промислових об’єктів та видобуванні корисних копалин потрібно використовувати громадські слухання, які обов’язково проводять в процесі Оцінки впливу на довкілля (ОВД).  Дізнаватись про будівництво нових промислових об’єктів, видачу та продовження ліцензій на розвідку та видобування корисних копалин на території, що належить громаді, можна в Єдиному реєстрі ОВД  http://eia.menr.gov.ua/ та встановивши додаток, який інформує про початок процедури ОВД на нових об’єктах.

РЕНТА ДЛЯ ГРОМАД!

Для збільшення соціального капіталу:

Виходячи з того, що основними складовими соціального капіталу є норми та цінності, зв’язки між людьми та групами людей та довіра, зосередитись на формуванні нових традицій, які б довіру збільшували. В обов’язковому порядку передбачити наступні заходи:

  • Забезпечити належний рівень інформування громадськості через офіційний сайт сільської ради, оновити структуру сайта, контент, зробити його більш корисним та цікавим як для  жителів громади, так і для зовнішніх користувачів, у т.ч. потенційних туристів.
  • Публікувати бюджет (починаючи з 2019 року) на офіційних сайтах громад (з додатками), а також у друкованих форматах (буклет чи спецвипуск місцевої газети), де обов’язково публікувати інформацію про дохідну та вихідну частини бюджету, основні статті надходжень до бюджету (ПДФО, надходження від землі, майна, ренти від видобування вуглеводнів, акцизних зборів тощо).
  • Проводити публічні слухання при підготовці бюджетних пропозицій, формуванні об’єктів до фінансування з бюджету розвитку;
  • Впровадити механізми партисипаторного бюджетування – Бюджет участі,  починаючи з 2020 року, для чого у 2019 році підготувати пакет відповідних Нормативно-правових документів.
  • Провести інвентаризацію наявних ресурсів комунальної сфери – наявного безхазяйного майна, земельних ділянок, що можуть бути виділені під різні інвестиційні проекти,  оприлюднити цей список на офіційному сайті громади, позначити об’єкти на онлайн-карті.
  • Для реалізація комплексу заходів з енергозбереження та підвищення ефективності використання енергоресурсів; поліпшення  стану  навколишнього  природного середовища, крім будівництва очисних споруд та відповідного оснащення, потрібно запланувати навчання для членів громади щодо сортування сміття, енергоощадливості, тощо.
  • Створити локальний майданчик з Освіти дорослих, на базі Будинку культури,  який би був центром поширення необхідних сучасних знань, розвитку ініціатив; передбачити кошти на закупівлю необхідного обладнання та запрошення тренерів.
  • Постійно вести діалог із представники підприємств, які працюють на відповідній території, максимально використовувати  їх економічний та інтелектуальний потенціал задля розвитку громади.
  • Напрацювати досвід залучення грантових коштів через громадські організації.

РЕНТА ДЛЯ ГРОМАД!

Окремі рекомендації для Великих Сорочинців.

Оскільки в села великий туристичний потенціал то потрібно передбачити розвиток інфраструктури села, необхідної для мешканців села та  туристів.

Презентаційний банер на повороті до села, стенд з картою села та основними об’єктами, вказівники, інформаційні дошки, громадський туалет, рекламні щити, заклади громадського харчування, банкомати, тощо

Переобладнати музеї відповідно до сучасних вимог та тенденцій, перетворити їх з місця зберігання експонатів на місце зустрічей.

Використовувати міжрайонні, обласні спортивні заходи, що постійно проходять у громаді для популяризації Великих Сорочинців, їх історичної та культурної спадщини через проведення цікавих мистецьких івентів, екскурсій музейними закладами.

А молодь Великих Сорочинців бачить своє село з освітленням вулиць та громадських об’єктів, торгівельним та лікувальними центрами, відділенням банку, новою автомобільно дорогою, новим сучасним стадіоном, з розчищеною річкою, впорядкованими пляжами, відновленим озером з місцями для культурного відпочинку, встановленими на пустирях  сонячними батареями. Добре, що частина з цих побажань вже заплановано депутатами до виконання в 2019 році.


Проект «ІПВГ в Україні: регіональний вимір»
за фінансової підтримки Урядів Німеччини та Великої Британії через проект «Ефективне управління державними фінансами», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH